1. överge

  ö`verge äv. ö`vergiva verb övergav, övergett el. övergivit, övergiven övergivna, pres. överger äv. övergiver ORDLED: över--giv-it SUBST.: övergivande
  Svensk ordbok
 2. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. assimilation

  assimilation, assimilering, process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner.
 5. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 6. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 7. integration

  integration kallas processen när något förenas med något annat.

 8. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 9. romani

  romani, romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd över stora delar av världen (jämför den av icke-romer myntade beteckningen zigenare, som dock används i en mer begränsad betydelse och som alltmer överges).

 10. Pandora

  Pandora, i grekisk myt en kvinna av jord och vatten, skapad av Hefaistos på Zeus befallning.