1. överhörning

    överhörning, inom elektroniken, framför allt inom teletekniken, ett oönskat bidrag av signal från en annan kanal i överföringen av signaler.
  2. akustik

    akustik, vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum.
  3. fantomledning

    fantomledning, virtuell ledning, erhållen genom en teknik som förr användes inom telefoni och telegrafi.