1. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

 2. migrationsdomstol

  migrationsdomstol, förvaltningsdomstol med uppgift att pröva Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden som har överklagats.
 3. Bergskollegium

  Bergskollegium, centralt ämbetsverk som fungerade 1637–1857, under åren 1637–49 under namnet Generalbergsamtet.
 4. Supreme Court

  Supreme Court är det engelska namnet på Högsta domstolen i olika länder.
 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.
 7. filmcensur

  filmcensur, förhandsgranskning av film.
 8. domstolsväsen

  domstolsväsen, organisation med uppgift att ansvara för rättskipningen.

 9. Liberia

  Liberia, stat i Västafrika.