1. överlägga

  ö`verlägga verb överlade överlagt, pres. överlägger ORDLED: över--lägg-er SUBST.: överläggande, överläggning
  Svensk ordbok
 2. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 3. deliberativt samtal

  deliberativt samtal, form av undervisning som betraktas som ett viktigt inslag i skolans demokratiska fostran.
 4. utrikesnämnden

  utrikesnämnden, en av riksdagen utsedd permanent nämnd, inrättad 1921.
 5. deliberation

  deliberation, överläggning, rådslagning, diskussion eller debatt, oftast i politiska sammanhang.
 6. Internationella Handelskammaren

  Internationella Handelskammaren, Chambre de Commerce Internationale, CCI, International Chamber of Commerce, ICC, näringslivets världsorganisation som representerar företag av alla storlekar och branscher.
 7. lönedelegationen

  lönedelegationen, Riksdagens lönedelegation, en särskild delegation i riksdagen 1965–85, tillsatt för att överlägga med regeringen i förhandlingsfrågor rörande anställningsvillkor för statens arbetstagare.
 8. hemligt utskott

  hemligt utskott, sedvanlig benämning på de ”särskilda deputerade” som kungen enligt 1809 års regeringsform kunde begära av riksdagen att med honom överlägga om ärenden som borde hållas hemliga.
 9. talmanskonferensen

  talmanskonferensen, riksdagsorgan med uppgift att överlägga om åtgärder som kan främja riksdagens arbete.
 10. missionskonferens

  missionskonferens, samling kring s.k. yttre mission, dvs. den kristna kyrkans verksamhet i icke-kristna områden.