1. överseende

  1ö`verseende adj., ingen böjning ORDLED: över--se-ende
  Svensk ordbok
 2. överseende

  2ö`verseende subst. ~t ORDLED: över--se-end-et
  Svensk ordbok
 3. indulgensbrev

  indulgensbrev, dokument innehållande försäkran om avlat.
 4. avunkulat

  avunkulat, kulturantropologisk term för det speciella förhållande som råder mellan en man och hans systerson i många släktskapsbaserade samhällen och som präglas av antingen välvilligt överseende eller sträng auktoritet.
 5. Karel Poláček

  Poláček, Karel, 1892–1944, tjeckisk författare och journalist.
 6. Jan Neruda

  Neruda, Jan, 1834–91, tjeckisk författare och journalist.
 7. histrionisk personlighet

  histrionisk personlighet (av histrion), tidigare kallad hysterisk eller hysteroid personlighet, personlighet som kännetecknas av överstarka, ibland dramatiska reaktioner på livshändelser och av benägenhet att dra till sig uppmärksamhet genom överdrifter i t.ex. tal och klädsel, att tycka, känna och göra som omgivningen (”kameleontreaktion”) och att lätt bli entusiasmerad men lika lätt uttråkad.
 8. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 9. förlåtelse

  förlå´telse subst. ~n ORDLED: för-låt-els-en
  Svensk ordbok
 10. undseende

  un`dseende subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: und--se-ende
  Svensk ordbok