1. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 2. empirisk

  empirisk (jämför empiri), grundad på erfarenheten.
 3. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 4. teori

  teori, en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.
 5. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 6. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 7. nationalekonomi

  nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
 8. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 9. papegojor

  papegojor, Psittacidae, den enda familjen papegojfåglar (ibland betraktas dock kakaduor och loripapegojor som separata familjer, Cacatuidae respektive Loriidae).
 10. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.