1. övervärde

    övervärde, redovisnings- och finansieringsterm för (den positiva) skillnaden mellan en tillgångs marknadsvärde och dess bokförda värde, vanligt förekommande när det gäller fastigheter och aktier.
  2. övervärdera

    ö`vervärdera verb ~de ~t ORDLED: över--värd-er-ar SUBST.: övervärderande, övervärdering
    Svensk ordbok
  3. övervärdig idé

    övervärdig idé, övertygelse som inte är orimlig men som förfäktas med ett anmärkningsvärt engagemang.