1. övervakning

  övervakning har utom i kriminalvården i Sverige förekommit som insats inom socialt arbete.
 2. övervakning

  ö`vervakning subst. ~en ORDLED: över--vak-ning-en
  Svensk ordbok
 3. elektronisk övervakning

  elektronisk övervakning, elektronisk kontroll, form av verkställighet av dom, se intensivövervakning.
 4. genetisk övervakning

  genetisk övervakning, genetisk ”monitoring” , genetisk massundersökning, genetisk screening, massundersökning av personer i syfte att påvisa förändringar i arvsmassan, t.ex. för att utreda huruvida exponering för vissa ämnen i arbetsmiljön medför en ökad risk för att genetiska skador skall uppstå.
 5. övervakningskamera

  övervakningskamera, fjärrstyrd kamera som används enligt lagen om allmän kameraövervakning eller enligt lagen om hemlig kameraövervakning.

 6. övervakningsnämnd

  övervakningsnämnd, nämnd inom kriminalvården som har allmän tillsynsfunktion vid såväl frivård och häkten som anstalter.
 7. övervakningskommission

  övervakningskommission, tillfällig eller permanent organisation med uppgift att kontrollera efterlevnaden av ingångna avtal eller internationella konventioner, t.ex. om neutraliserade områden eller mänskliga rättigheter.
 8. övervakningsutrustning

  övervakningsutrustning, patientövervakningssystem, utrustning som används inom sjukvården för att fortlöpande kontrollera viktiga fysiologiska funktioner, t.ex. andning, hjärtverksamhet, blodtryck och temperatur.
 9. registret för övervakning av fosterskador

  registret för övervakning av fosterskador, informationsinsamlande och analyserande verksamhet som ingår i Socialstyrelsens medicinska födelseregister.
 10. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.