1. övningslärare

  övningslärare, lärare i övningsämne.
 2. övningskörning

  övningskörning, körträning med motorfordon som ett led i förarutbildningen av person som avser ta körkort.
 3. övningsämne

  övningsämne, tidigare benämning på ämne i skolan med stort praktiskt inslag, t.ex. teckning, musik, gymnastik, slöjd, hemkunskap och barnavård. 1958 års folkskolestadga indelade skolans ämnen i läroämnen, övningsämnen och yrkesämnen.
 4. övning

  ö`vning subst. ~en ~ar ORDLED: öv-ning-en
  Svensk ordbok
 5. andliga övningar

  andliga övningar, i allmän betydelse: sådana övningar (t.ex. bön, bibelläsning, meditation, fasta) som syftar till det andliga livets fördjupning.
 6. övningsskola

  övningsskola, till folk- eller småskoleseminarium och lärarhögskola anknuten skola för lärarkandidaternas praktisk-pedagogiska övningar.
 7. övningsammunition

  övningsammunition, ammunition använd vid skjututbildning och övningar för att minska kostnader och riskområden, bestående av övningsgranater, övningsprojektiler och kammarammunition.
 8. övningsfartyg

  övningsfartyg, fartyg för utbildning i sjömanskap, se skolfartyg.
 9. övningsflygplan

  övningsflygplan, Ö , tidigare benämning på flygplan i flygvapnet avsedda för ytterligare flygträning efter den grundläggande flygutbildningen.
 10. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.