1. andliga övningar

  andliga övningar, i allmän betydelse: sådana övningar (t.ex. bön, bibelläsning, meditation, fasta) som syftar till det andliga livets fördjupning.
 2. andliga övningar

  andliga övningar, i speciell betydelse: en metodisk, genomarbetad typ av meditation, syftande till förnyad överlåtelse åt Gud.
 3. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 4. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 5. lamaism

  lamaism, en variant av buddhismen, även kallad tibetansk buddhism, och en gren av den fromhetsriktning som kallas vajrayana.
 6. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 7. meditation

  meditation är dels övningar för att kunna slappna av, dels övningar för att bli mer medveten på ett religiöst plan.
 8. vaccin

  vaccin är ett läkemedel som används för att stimulera immunsystemet så att man blir immun mot en sjukdom som en mikroorganism kan orsaka.

 9. Carl Michael Bellman

  Bellman, Carl Michael, född 4 februari 1740, död 11 februari 1795, skald och den svenska visans förgrundsgestalt.
 10. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.