1. övningslärare

  övningslärare, lärare i övningsämne.
 2. övningsämne

  övningsämne, tidigare benämning på ämne i skolan med stort praktiskt inslag, t.ex. teckning, musik, gymnastik, slöjd, hemkunskap och barnavård. 1958 års folkskolestadga indelade skolans ämnen i läroämnen, övningsämnen och yrkesämnen.
 3. övningsskola

  övningsskola, till folk- eller småskoleseminarium och lärarhögskola anknuten skola för lärarkandidaternas praktisk-pedagogiska övningar.
 4. övningsammunition

  övningsammunition, ammunition använd vid skjututbildning och övningar för att minska kostnader och riskområden, bestående av övningsgranater, övningsprojektiler och kammarammunition.
 5. övningsfartyg

  övningsfartyg, fartyg för utbildning i sjömanskap, se skolfartyg.
 6. övningsflygplan

  övningsflygplan, Ö , tidigare benämning på flygplan i flygvapnet avsedda för ytterligare flygträning efter den grundläggande flygutbildningen.
 7. övningskörning

  övningskörning, körträning med motorfordon som ett led i förarutbildningen av person som avser ta körkort.
 8. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 9. andliga övningar

  andliga övningar, i allmän betydelse: sådana övningar (t.ex. bön, bibelläsning, meditation, fasta) som syftar till det andliga livets fördjupning.
 10. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.