1. Adolf C J Christiernson

  Christiernson, Adolf Christian Johan, 1875–1958, politiker (socialdemokrat) och publicist.
 2. försvarsfrågan

  försvarsfrågan handlar om Sveriges behov av försvar.
 3. härordning

  härordning, en av statsmakterna fastställd plan för härens (lantförsvarets, arméns) organisation och utveckling under viss tidsperiod.
 4. värnplikt

  värnplikt, sedan slutet av 1800-talet en rättighet och skyldighet att delta i landets militära försvar och att utbilda sig för detta.

 5. armborst

  armborst, ett skjutvapen, som i sin utvecklade form består av bågstav med sträng, stock och lås.
 6. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. Karl Staaff

  Staaff, Karl, född 21 januari 1860, död 4 oktober 1915, politiker (liberal), statsminister 1905–06 och 1911–14, riksdagsman 1896–1915 (andra kammaren), bror till Pehr Staaff.