1. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 2. strand

  strand, dynamisk gräns mellan land och vatten i hav, sjöar och floder.
 3. gränsvärde

  gränsvärde, limes, ett centralt begrepp i matematiken.
 4. kambrium

  kambrium, geologisk period, ca 542–488 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under den kambriska perioden.
 5. mikroskop

  mikroskop, instrument som ger en förstorad bild av föremål som är för små att studeras med blotta ögat.
 6. avrinning

  avrinning, vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning.
 7. elektromagnetiskt fält

  elektromagnetiskt fält, EMF, den kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som bildar elektromagnetiska vågor, vilka är energiöverförare i elektromagnetisk strålning.
 8. övervikt

  övervikt, kroppsvikt som överstiger vad som bedöms vara övre gräns för normal vikt.
 9. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 10. övre

  ö´vre adj., komp., ingen böjning
  Svensk ordbok