1. överta

    ö`verta äv. ö`vertaga verb övertog övertagit övertagen övertagna, pres. övertar äv. övertager ORDLED: över--tag-it SUBST.: övertagande; övertag
    Svensk ordbok
  2. övertag

    ö`vertag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: över--tag-et
    Svensk ordbok