1. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 2. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.
 3. R L Stevenson

  Stevenson, Robert Louis, 1850–94, brittisk (skotsk) författare.
 4. blodgrupp

  blodgrupp är ett sätt att dela in blod från olika personer beroende på om det finns eller saknar vissa molekyler på blodcellernas (blodkropparnas) yta.

 5. nyfödd

  ny`född adj. nyfött ORDLED: ny--född
  Svensk ordbok
 6. oförstörd

  o`förstörd adj. oförstört ORDLED: o--för-stör-da
  Svensk ordbok
 7. tillitsfull

  tillitsfull [til`-] adj. ~t ORDLED: till-lits--full
  Svensk ordbok
 8. troskyldig

  tro`skyldig adj. ~t ORDLED: tro--skyld-ig
  Svensk ordbok
 9. arm

  2arm adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. andhämtning

  an`dhämtning subst. ~en ORDLED: and--hämt-ning-en
  Svensk ordbok