1. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 2. A-aktie

  A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
  Svensk ordbok
 3. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 4. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 5. pari

  pari, av lika värde; ett värde för värdepapper, t.ex. aktie eller obligation, som överensstämmer med det åsatta värdet (nominella värdet).
 6. Ford Motor Company

  Ford Motor Company, Detroit, amerikansk biltillverkare och ett av världens största bilindustriföretag.
 7. avstämningsbolag

  avstämningsbolag, A-bolag, ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument, ett avstämningsförbehåll.
 8. bonusaktie

  bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
 9. Kia

  Kia, bilar tillverkade av Sydkoreas äldsta och näst största personbilsföretag Kia Motors Corporation, grundat 1944 med huvudkontor i Seoul.

 10. B-aktie

  B-aktie [be`-] subst. ~n ~r ORDLED: B--akti-en
  Svensk ordbok