1. A-aktie

    A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
  2. A-aktie

    A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
    Svensk ordbok
  3. aktie

    aktie är en andel i ett aktiebolag.
  4. B-aktie

    B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
  5. pari

    pari, av lika värde; ett värde för värdepapper, t.ex. aktie eller obligation, som överensstämmer med det åsatta värdet (nominella värdet).
  6. avstämningsbolag

    avstämningsbolag, A-bolag, ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument, ett avstämningsförbehåll.
  7. bonusaktie

    bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
  8. Celsiuskoncernen

    Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
  9. Ford Motor Company

    Ford Motor Company, Detroit, amerikansk biltillverkare och ett av världens största bilindustriföretag.

  10. B-aktie

    B-aktie [be`-] subst. ~n ~r ORDLED: B--akti-en
    Svensk ordbok