1. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 2. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 3. A-aktie

  A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
  Svensk ordbok
 4. pari

  pari, av lika värde; ett värde för värdepapper, t.ex. aktie eller obligation, som överensstämmer med det åsatta värdet (nominella värdet).
 5. avstämningsbolag

  avstämningsbolag, A-bolag, ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument, ett avstämningsförbehåll.
 6. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 7. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.
 8. bonusaktie

  bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
 9. Ford Motor Company

  Ford Motor Company, Detroit, amerikansk biltillverkare och ett av världens största bilindustriföretag.

 10. Axel Johnson Gruppen AB

  Axel Johnson Gruppen AB, Stockholm, familjeägd företagsgrupp som bedriver affärsverksamhet genom fyra helägda koncerner på marknader världen över med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj.