1. A-aktie

  A-aktie, aktie som har högre röstvärde än övriga aktier vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 2. aktie

  aktie är en andel i ett aktiebolag.
 3. A-aktie

  A-aktie [a`-] subst. ~n ~r ORDLED: A--akti-en
  Svensk ordbok
 4. B-aktie

  B-aktie, aktie med lägre röstvärde än A-aktien vid bolagsstämman i de aktiebolag där aktier med olika värde förekommer.
 5. pari

  pari, av lika värde; ett värde för värdepapper, t.ex. aktie eller obligation, som överensstämmer med det åsatta värdet (nominella värdet).
 6. bonusaktie

  bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
 7. Ford Motor Company

  Ford Motor Company, Detroit, amerikansk biltillverkare och ett av världens största bilindustriföretag.

 8. Kia

  Kia, bilar tillverkade av Sydkoreas äldsta och näst största personbilsföretag Kia Motors Corporation, grundat 1944 med huvudkontor i Seoul.

 9. Axel Johnson Gruppen AB

  Axel Johnson Gruppen AB, Stockholm, familjeägd företagsgrupp som bedriver affärsverksamhet genom fyra helägda koncerner på marknader världen över med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj.
 10. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.