1. A-avdrag

  A-avdrag [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--av-drag-et
  Svensk ordbok
 2. C-avdrag

  C-avdrag [se`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: C--av-drag-et
  Svensk ordbok
 3. B-avdrag

  B-avdrag [be`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: B--av-drag-et
  Svensk ordbok
 4. beskattningsbar

  beskatt`ningsbar adj. ~t ORDLED: be-skatt-nings-bar
  Svensk ordbok
 5. dra av

  dra a´v äv. draga a´v verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: avdragande, avdragning; avdrag
  Svensk ordbok
 6. avdrag

  a`vdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--drag-et
  Svensk ordbok
 7. skinn

  skinn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skinn-et
  Svensk ordbok
 8. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 9. avräkning

  a`vräkning subst. ~en ~ar ORDLED: av--räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. avskrivning

  a`vskrivning subst. ~en ~ar ORDLED: av--skriv-ning-en
  Svensk ordbok