1. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 2. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.
 3. blodgrupp

  blodgrupp är ett sätt att dela in blod från olika personer beroende på om det finns eller saknar vissa molekyler på blodcellernas (blodkropparnas) yta.

 4. R L Stevenson

  Stevenson, Robert Louis, 1850–94, brittisk (skotsk) författare.
 5. nyfödd

  ny`född adj. nyfött ORDLED: ny--född
  Svensk ordbok
 6. oförstörd

  o`förstörd adj. oförstört ORDLED: o--för-stör-da
  Svensk ordbok
 7. arm

  2arm adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. tillitsfull

  tillitsfull [til`-] adj. ~t ORDLED: till-lits--full
  Svensk ordbok
 9. troskyldig

  tro`skyldig adj. ~t ORDLED: tro--skyld-ig
  Svensk ordbok
 10. elementär

  elementä´r adj. ~t ORDLED: ele-ment-är
  Svensk ordbok