1. R.L. Stevenson

  Stevenson, Robert Louis, 1850–94, brittisk (skotsk) författare.
 2. John Dewey

  Dewey, John, född 20 oktober 1859, död 1 juni 1952, amerikansk filosof och pedagog.
 3. Daniel Stern

  Stern, Daniel, född 16 augusti 1934, död 12 november 2012, amerikansk psykiater, utvecklingspsykolog och psykoanalytiker, verksam i Schweiz.
 4. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 5. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 6. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 7. immunglobuliner

  immunglobuliner, de molekyler som utgör antikroppar.
 8. psoriasis

  psoriasis, hudsjukdom som kännetecknas av fjällande, rodnade hudförändringar, vilka särskilt ofta förekommer på armbågar och knän.
 9. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 10. Jacques Lacan

  Lacan, Jacques, född 13 april 1901, död 9 september 1981, fransk psykoanalytiker.