1. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 2. A-barn

  A-barn [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--barn-et
  Svensk ordbok
 3. narkolepsi

  narkolepsi, okontrollerbart sömnbehov.
 4. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 5. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 6. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 7. fantastisk berättelse

  fantastisk berättelse, litterär fantasy, speciellt sådan avsedd för barn och ungdom.
 8. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 9. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 10. halsfluss

  halsfluss, tonsillitis acuta , angina tonsillaris, inflammation i halsmandlarna, vanligen orsakad av streptokocker, typ A. Halsfluss förekommer oftast bland barn och unga.