1. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 2. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 3. förstärkare

  förstärkare, apparat som med ökad intensitet och i någon bemärkelse troget kan återge akustiska, elektriska, mekaniska eller andra förlopp; nedan behandlas väsentligen elektroniska förstärkare, vilka är de som vanligen avses.
 4. moped

  moped, ursprungligen benämning på en enkel motorcykel som i sin allra enklaste form bestod av en vanlig cykel med påhängd liten förbränningsmotor.

 5. ackumulator

  ackumula`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 6. Grytan

  Grytan, artilleriskjutfält 14 km sydöst om Östersund.
 7. elektriskt ur

  elektriskt ur, tidmätare med el som drivkälla (batteri eller elnät).
 8. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 9. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 10. ladda

  1ladd`a verb ~de ~t ORDLED: ladd-ar SUBST.: laddande, laddning
  Svensk ordbok