1. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 2. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 3. elektromotorisk

  elektromotorisk [elek`- äv. -to´-] adj. ~t ORDLED: elektro--mot-or-isk
  Svensk ordbok
 4. bemanning

  bemann´ing subst. ~en ~ar ORDLED: be-mann-ing-en
  Svensk ordbok
 5. brösta av

  brösta a´v verb bröstade bröstat ORDLED: bröst-ar SUBST.: avbröstande, avbröstning
  Svensk ordbok
 6. negativ

  1negativ [ne´-, neg´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: neg-at-iv
  Svensk ordbok
 7. positiv

  1positiv [po´s- el. pos´-] adj. ~t ORDLED: pos-it-iv
  Svensk ordbok
 8. ladda

  1ladd`a verb ~de ~t ORDLED: ladd-ar SUBST.: laddande, laddning
  Svensk ordbok