1. Abild

  Abild, f.d. församling i Falkenbergs kommun, Halland (Hallands län).
 2. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 3. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 4. lånkar

  lånkar, Callitriche, släkte grobladsväxter med cirka 60 arter.
 5. polycykliska aromatiska kolväten

  polycykliska aromatiska kolväten, engelska polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, även oegentligt polyaromatiska kolväten, samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera kondenserade bensenringar.
 6. dikeslånke

  dikeslånke, Callitriche stagnalis, art i familjen grobladsväxter.
 7. okular

  okular, den lins (det linssystem) i kikare och mikroskop som placeras närmast ögat.
 8. karies

  karies kallas den sjukdom som ger hål i tänderna.
 9. vektorprodukt

  vektorprodukt, i matematiken produkt av två vektorer i det tredimensionella rummet.
 10. cylindergång

  cylindergång, mekanisk, vilande gång, använd i bärbara ur ( cylinderur), främst på 1800-talet.