1. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 2. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 3. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 4. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 5. karies

  karies, caries dentalis, tandröta, ”hål i tänderna”, av syror orsakade frätskador i tändernas hårdvävnad (emalj och dentin).
 6. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 7. brand

  brand, snabb förbränning med okontrollerad tillväxt.
 8. symaskin

  symaskin, maskin som huvudsakligen används för att med söm sammanfoga två eller flera lager av tyg.
 9. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 10. polycykliska aromatiska kolväten

  polycykliska aromatiska kolväten, engelska polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, även oegentligt polyaromatiska kolväten, samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera kondenserade bensenringar.