1. saxofon

  saxofon, blåsinstrument av metall med konisk borrning och enkelt rörblad, på grund av sin konstruktion räknat som träblåsinstrument.
 2. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 3. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 4. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 5. symaskin

  symaskin, maskin som huvudsakligen används för att med söm sammanfoga två eller flera lager av tyg.
 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. karies

  karies, caries dentalis, tandröta, ”hål i tänderna”, av syror orsakade frätskador i tändernas hårdvävnad (emalj och dentin).
 8. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 9. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 10. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.