1. stamtoner

  stamtoner, tonerna i C-durskalan, det vill säga c d e f g a b. 

 2. mixolydisk tonart

  mixolydisk tonart, benämning på dels en antik grekisk tonart, som frånsett den översta tonen bestod av två likadant uppbyggda fyrtonsgrupper med a som gemensam ton, motsvarande (i fallande ordning) våra tonbokstäver e-d-c-b-a-g-f-e, dels den sjunde tonarten i det på 800-talet uppställda systemet av kyrkotonarter, dvs. tonerna g-a-h-c-d-e-f-g, som skiljer sig från durskalan endast genom att den sjunde tonen ligger ett heltonssteg under grundtonen.
 3. lydisk tonart

  lydisk tonart, benämning på dels en antik grekisk tonart bestående av två likadant uppbyggda fyrtonsgrupper, motsvarande (i fallande ordning) våra tonbokstäver f-e-d-c-b-a-g-f, dels den femte tonarten i det på 800-talet uppställda systemet av kyrkotonarter, dvs. tonerna f-g-a-h-c-d-e-f, som skiljer sig från durskalan på f genom den fjärde tonen, h, som bildar en överstigande kvart (tritonus) mot grundtonen.
 4. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom musiken analys av den roll en del (ton, rytmisk enhet, formdel etc.) spelar i ett större system av relationer.
 5. a

  a subst. a-et el. a-t, a-n el. a, best. plur. a-na
  Svensk ordbok
 6. grundton

  grun`dton subst. ~en ~er ORDLED: grund--ton-en
  Svensk ordbok