1. grovhuggen

  gro`vhuggen adj. grovhugget grovhuggna ORDLED: grov--hugg-en
  Svensk ordbok
 2. kapa

  ka`pa verb ~de ~t ORDLED: kap-ar SUBST.: kapande, kapning; kaperi (till 2)
  Svensk ordbok
 3. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 4. skapa

  ska`pa verb ~de ~t, i perf. part. ibl. skapt ORDLED: skap-ar SUBST.: skapande; skapelse
  Svensk ordbok