1. A-lag

  A-lag, lag numro ett, främsta (klubb- eller lands)lag; i överförd användning ironiskt om socialt utslagna människor.
 2. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.
 3. regeringsformen

  regeringsformen, RF, (1974:152), Sveriges främsta grundlag, tillkommen 1974.

 4. A-lag

  A-lag [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--lag-et
  Svensk ordbok
 5. anomi

  anomi, samhälleligt tillstånd av regellöshet eller normlöshet.
 6. Lionel Messi

  Messi, Lionel (Leo), född 1987, argentinsk fotbollsspelare (mittfältare och forward).

 7. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 8. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 9. värmeledningsförmåga

  värmeledningsförmåga, värmekonduktivitet , λ, ett materials förmåga att leda värme; SI-enhet W/m·K. Värmeflödet Φ genom en platta med tvärsnittsarean A och tjockleken d är enligt Fouriers lag Φ=λAΔT/d, där ΔT är temperaturskillnaden mellan plattans bägge ytor.
 10. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.