1. A-lag

  A-lag, lag numro ett, främsta (klubb- eller lands)lag; i överförd användning ironiskt om socialt utslagna människor.
 2. A-lag

  A-lag [a`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: A--lag-et
  Svensk ordbok
 3. mendelsk

  men´delsk adj. ~t ORDLED: mendel-ska
  Svensk ordbok
 4. veterinär

  2veterinä´r adj. ~t ORDLED: vet-er-in-är
  Svensk ordbok
 5. effektiv massa

  effektiv massa, storhet inom kondenserade materiens fysik: den massa som skall tillordnas en elektron i en kristall för att dess acceleration i ett yttre fält skall ges direkt av Newtons 2:a lag.
 6. Carl-Elis ”Nalle” Halldén

  Halldén, Carl-Elis (”Nalle”), 1906–82, fotbollsledare.

 7. Ronnie Hellström

  Hellström, Ronnie, född 1949, fotbollsspelare (målvakt).
 8. Olle Sääw

  Sääw, Olle, 1928–2015, bandy- och fotbollsspelare i Örebro SK.
 9. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.
 10. absorptivitet

  absorptivitet, molär absorptivitet, mått på ett ämnes förmåga att absorbera ljus eller annan strålning.