1. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 2. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 3. resistans

  resistans, beteckning R, tidigare elektriskt motstånd eller ohmskt motstånd.
 4. Martin Luther King

  King, Martin Luther, Jr, född 15 januari 1929, död 4 april 1968, amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare.

 5. elektrisk ström

  elektrisk ström, fysikalisk storhet med beteckningen I.
 6. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 7. utvecklingsstörning

  utvecklingsstörning, vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället.

 8. A-vitamin

  A-vitamin, fettlösligt vitamin som också förekommer som ett förstadium, betakaroten, i grönsaker och rotfrukter.
 9. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 10. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.