1. förstärkare

  förstärkare, apparat som med ökad intensitet och i någon bemärkelse troget kan återge akustiska, elektriska, mekaniska eller andra förlopp; nedan behandlas väsentligen elektroniska förstärkare, vilka är de som vanligen avses.
 2. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 3. Utbildningsradion

  Utbildningsradion, egentligen Sveriges Utbildningsradio AB, UR, företag för produktion av utbildningsprogram i radio och TV.
 4. sprängkapsel

  sprängkapsel, sprängpatron, don som används för att få en sprängladdning att detonera.
 5. kimrök

  kimrök, kol i finfördelad form erhållen genom ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 6. Bonniers

  Bonniers, egentligen Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm, bokförlag grundat 1837 av den då 17-årige Albert Bonnier.

 7. Ronneby

  Ronneby, kommun i Blekinge (Blekinge län).

 8. Hagström

  Hagström, egentligen AB Albin Hagström , Älvdalen, dragspelsfirma startad av Albin Hagström (1905–52), på 1920-talet med importerade instrument, från 1932 med egen fabrikation.
 9. G A Berg

  Berg, Gustaf Axel, 1891–1971, möbelformgivare.
 10. flygindustri

  flygindustri, flygplansindustri, del av transportmedelsindustrin med tillverkning, reparation och tillsyn av flygplan och flygplansmotorer.