1. förstärkare

  förstärkare, apparat som med ökad intensitet och i någon bemärkelse troget kan återge akustiska, elektriska, mekaniska eller andra förlopp; nedan behandlas väsentligen elektroniska förstärkare, vilka är de som vanligen avses.
 2. Ronneby

  Ronneby, kommun i Blekinge (Blekinge län).

 3. Hagström

  Hagström, egentligen AB Albin Hagström , Älvdalen, dragspelsfirma startad av Albin Hagström (1905–52), på 1920-talet med importerade instrument, från 1932 med egen fabrikation.
 4. G A Berg

  Berg, Gustaf Axel, 1891–1971, möbelformgivare.
 5. Utbildningsradion

  Utbildningsradion, egentligen Sveriges Utbildningsradio AB, UR, företag för produktion av utbildningsprogram i radio och TV.
 6. flygindustri

  flygindustri, flygplansindustri, del av transportmedelsindustrin med tillverkning, reparation och tillsyn av flygplan och flygplansmotorer.
 7. BAE Systems plc

  BAE Systems plc, tidigare British Aerospace, Farnborough, brittisk industrikoncern med tillverkning av civila och militära flygplan samt vapen och vapensystem.
 8. ylleindustri

  ylleindustri, industrigren med tillverkning av filt, kard- och kamgarn samt vävnader avsedda för beklädnadsändamål, inredning eller tekniskt bruk.
 9. läkemedelsindustri

  läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel.
 10. starkströmskabel

  starkströmskabel, kraftkabel, inom elektrotekniken en isolerad elledning för överföring och distribution av el.