1. förstärkare

  förstärkare, apparat som med ökad intensitet och i någon bemärkelse troget kan återge akustiska, elektriska, mekaniska eller andra förlopp; nedan behandlas väsentligen elektroniska förstärkare, vilka är de som vanligen avses.
 2. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 3. sprängkapsel

  sprängkapsel, sprängpatron, don som används för att få en sprängladdning att detonera.
 4. kimrök

  kimrök, kol i finfördelad form erhållen genom ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 5. Utbildningsradion

  Utbildningsradion, egentligen Sveriges Utbildningsradio AB, UR, företag för produktion av utbildningsprogram i radio och TV.
 6. läkemedelsindustri

  läkemedelsindustri, gren inom kemiska industri som tillverkar läkemedel.
 7. Bonniers

  Bonniers, egentligen Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm, bokförlag grundat 1837 av den då 17-årige Albert Bonnier.

 8. BAE Systems plc

  BAE Systems plc, tidigare British Aerospace, Farnborough, brittisk industrikoncern med tillverkning av civila och militära flygplan samt vapen och vapensystem.
 9. Ronneby

  Ronneby, kommun i Blekinge (Blekinge län).

 10. Hagström

  Hagström, egentligen AB Albin Hagström , Älvdalen, dragspelsfirma startad av Albin Hagström (1905–52), på 1920-talet med importerade instrument, från 1932 med egen fabrikation.