1. ABC-staterna

  ABC-staterna, gemensam beteckning för Argentina, Brasilien och Chile, de mest utvecklade sydamerikanska länderna.
 2. Luxor AB

  Luxor AB, tidigare företag med tillverkning av radioapparater, senare även TV-apparater. Efter inlemmandet i den finländska Nokia-koncernen 1984 har verksamheten successivt integrerats i denna.
 3. Lone Hertz

  Hertz, Lone, född 1939, dansk skådespelerska.

 4. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 5. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.

 6. etermedieindustri

  etermedieindustri, den industri som sysslar med produktion och utsändning av TV- och radioprogram; begreppet omfattar också produktion och distribution av denna typ av apparatur.

 7. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 8. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 329,9 miljoner invånare (2020).

 10. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.