1. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.
 2. ackordslön

  ackordslön [-å`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kords--lön-en
  Svensk ordbok
 3. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 4. prestationslön

  prestationslön, lön beroende av arbetsresultat, t.ex. ackordslön.
 5. tidlön

  tidlön, lönesystem som innebär att arbetet avlönas per tidsenhet (t.ex. per timme, dag, vecka eller månad) och inte, som vid ackordslön, efter resultat.
 6. rationalisering

  rationalisering betyder att man försöker få ett företag eller någon annan verksamhet mer effektiv.
 7. LKAB-konflikten

  LKAB-konflikten, en olovlig facklig stridsåtgärd, inledd 9 december 1969 med en sittstrejk som utlösts av missnöje med ackordslönerna vid LKAB:s Leveäniemigruvan i Svappavaara.
 8. lön

  lön är den betalning man får när man är anställd och utför ett arbete.

 9. tidlön

  ti`dlön subst. ~en ORDLED: tid--lön-en
  Svensk ordbok
 10. månadslön

  må`nadslön subst. ~en ~er ORDLED: mån-ads--lön-en
  Svensk ordbok