1. ADB

  ADB, förkortning för automatisk databehandling (även för administrativ databehandling).
 2. ADB-upptagning

  ADB-upptagning, information registrerad i dator eller på lagringsmedium för datorer.
 3. ADB-register

  ADB-register, samling av uppgifter som lagrats datorläsbart.
 4. Emma Adbåge

  Adbåge, Emma, född 1982, författare och illustratör, syster till Lisen Adbåge.

 5. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.

 6. Lisen Adbåge

  Adbåge, Lisen, född 1982, illustratör, serietecknare och författare, syster till Emma Adbåge.
 7. informatik

  informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

 8. automatisk databehandling

  automatisk databehandling, ADB , bruk av dator eller annan elektronisk utrustning för att lagra, bearbeta och transportera data.
 9. administrativ databehandling

  administrativ databehandling, tidigare förkortat ADB, engelska business data processing, innebär att datorer används som hjälpmedel vid lösning av administrativa och planläggningsmässiga uppgifter inom en organisation.
 10. Bibliotekshögskolan

  Bibliotekshögskolan, BHS, institution för bibliotekarieutbildning, grundad 1972 som självständig högskola men integrerades 1977 i Högskolan i Borås.