1. informatik

    informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

  2. fingeravtryck

    fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.

  3. rättsinformatik

    rättsinformatik, en gren av juridiken med intresset riktat mot informationsvetenskap och informationsteknik.