1. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.
 2. jurimetri

  jurimetri,, juremetrik, term som introducerades i slutet av 1940-talet i USA för att beteckna undersökningar av olika rättsliga problem med metoder liknande dem som används inom naturvetenskapen.
 3. informatik

  informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
 4. Burma

  Burma, sedan 1989 Myanmar, republik i Sydöstasien.

 5. rättsinformatik

  rättsinformatik, en gren av juridiken med intresset riktat mot informationsvetenskap och informationsteknik.
 6. handelshögskola

  handelshögskola, ekonomihögskola, läroanstalt på högskolenivå för undervisning och forskning om privat och offentligt näringsliv.