1. fingeravtryck

    fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.
  2. Centralnämnden för fastighetsdata

    Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, tidigare statlig myndighet med ansvar för fastighetsdatasystemet, ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter.
  3. informatik

    informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.