1. ADB

  ADB, förkortning för automatisk databehandling (även för administrativ databehandling).
 2. ADB-upptagning

  ADB-upptagning, information registrerad i dator eller på lagringsmedium för datorer.
 3. ADB-register

  ADB-register, samling av uppgifter som lagrats datorläsbart.
 4. datalagstiftning

  datalagstiftning, IT-lagstiftning, lagstiftning som vanligen syftar på alla de rättsregler som rör ADB och anknytande informationsteknik (jämför IT-rätt).
 5. automatisk databehandling

  automatisk databehandling, ADB , bruk av dator eller annan elektronisk utrustning för att lagra, bearbeta och transportera data.
 6. Asiatiska utvecklingsbanken

  Asiatiska utvecklingsbanken, Asian Development Bank, ADB, Manila, multilateral, finansiell institution med kontor i många länder, bildad 1966.
 7. Centralnämnden för fastighetsdata

  Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, tidigare statlig myndighet med ansvar för fastighetsdatasystemet, ett ADB-system med data om landets samtliga fastigheter.
 8. administrativ databehandling

  administrativ databehandling, tidigare förkortat ADB, engelska business data processing, innebär att datorer används som hjälpmedel vid lösning av administrativa och planläggningsmässiga uppgifter inom en organisation.
 9. Argos

  Argos, statligt undersökningsfartyg som administreras av Fiskeriverket.
 10. Ivan Kovaltjenko

  Kovaltjenko, Ivan, 1923–95, sovjetisk (rysk) historiker och vetenskapsorganisatör.