1. ADB

  ADB, förkortning för automatisk databehandling (även för administrativ databehandling).
 2. informatik

  informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
 3. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.
 4. ADB-upptagning

  ADB-upptagning, information registrerad i dator eller på lagringsmedium för datorer.
 5. ADB-register

  ADB-register, samling av uppgifter som lagrats datorläsbart.
 6. automatisk databehandling

  automatisk databehandling, ADB , bruk av dator eller annan elektronisk utrustning för att lagra, bearbeta och transportera data.
 7. administrativ databehandling

  administrativ databehandling, tidigare förkortat ADB, engelska business data processing, innebär att datorer används som hjälpmedel vid lösning av administrativa och planläggningsmässiga uppgifter inom en organisation.
 8. Laos

  Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 9. rättsinformatik

  rättsinformatik, en gren av juridiken med intresset riktat mot informationsvetenskap och informationsteknik.
 10. datalagstiftning

  datalagstiftning, IT-lagstiftning, lagstiftning som vanligen syftar på alla de rättsregler som rör ADB och anknytande informationsteknik (jämför IT-rätt).