1. adrenalinstinn

  adrenali`nstinn adj. adrenalinstint ORDLED: adren-al-in--stinn
  Svensk ordbok
 2. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 3. adrenalin

  adrenali´n subst. ~et ORDLED: adren-al-in-et
  Svensk ordbok
 4. epinefrin

  epinefrin, detsamma som adrenalin.
 5. pseudoefedrin

  pseudoefedrin, adrenalinlik fenyletylamin med alfa- och betareceptorstimulerande effekt.
 6. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 7. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.
 8. katekolaminer

  katekolaminer, benämning på de fysiologiskt viktiga ämnena adrenalin, noradrenalin och dopamin, vilka är neurotransmittorer såväl i det centrala som i det autonoma (sympatiska) nervsystemet.
 9. adrenalorgan

  adrenalorgan, organ eller vävnad som hos fiskar, groddjur, kräldjur och fåglar motsvarar binjuremärgen hos däggdjur.
 10. hyperadrenokorticism

  hyperadrenokorticism, ökad insöndring av hormoner från binjurebarken.