1. AFP

  AFP, förkortning för allmän folkpension.
 2. AFP

  AFP, Agence France-Presse, fransk, kooperativt ägd nyhetsbyrå med offentligrättslig ställning.
 3. Agence France-Presse

  Agence France-Presse, fransk nyhetsbyrå, se AFP.
 4. alfafetoprotein

  alfafetoprotein, AFP, α-fetoprotein, ett blodprotein som bildas i levern och som anses spela en roll för kroppens immunförsvar.
 5. Agence Havas

  Agence Havas, fransk nyhetsbyrå, grundad 1835 av Charles-Louis Havas ( 1783–1858) som den första i sitt slag.
 6. Havas

  Havas Paris, franskt reklam- och medieföretag.
 7. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå, företag som insamlar, skriver, översätter och förmedlar nyheter nationellt och internationellt till press, radio och TV samt näringsliv, företag, intresseorganisationer m.fl.

 8. testikelcancer

  testikelcancer, elakartad tumör som utgår från testikelvävnad.
 9. Årets idrottsutövare

  Årets idrottsutövare, utmärkelse som i regel utdelas efter beslut av expertjury eller genom omröstning bland tidningars, radio- eller TV-stationers publik.

 10. TT Nyhetsbyrån

  TT Nyhetsbyrån, TT, till 2013 Tidningarnas Telegrambyrå, Sveriges största nyhetsbyrå, grundad 1921 då ett konsortium av storstadstidningar övertog De förenade byråernas (DFB) – tidigare Svenska Telegrambyråns (SvT) – nyhetsförmedling.