1. aktualism

  aktualism, inom geologin använd beteckning för en vetenskaplig metod som söker förklara händelserna i jordens historiska utveckling utifrån de naturprocesser som är verksamma i nutiden – sammanfattat i uttrycket ”nutiden är nyckeln till det förgångna”.
 2. aktualitetsprincipen

  aktualitetsprincipen, detsamma som aktualism.
 3. Karl Ernst Adolf von Hoff

  Hoff, Karl Ernst Adolf von, 1771–1837, tysk naturforskare, ämbetsman i Gotha.
 4. Giovanni Gentile

  Gentile, Giovanni, 1875–1944, italiensk filosof och politiker med ett dominerande inflytande på italienskt kulturliv under första hälften av 1900-talet, professor i filosofi i Palermo 1906–13, i Pisa 1914–16 och i Rom 1917–43.
 5. Georg Christian Füchsel

  Füchsel, Georg Christian, 1722–73, tysk läkare och geolog, verksam i Rudolstadt som stadsläkare, hovmedikus och hovbibliotekarie.
 6. uniformism

  uniformism, uniformitarianism, geologisk teori enligt vilken jordytan, bergarterna och organismerna formats och utvecklats, och alltjämt formas och utvecklas, endast av de slags naturprocesser som fortfarande är i verksamhet.