1. allierad

  allierad kallas någon som har kommit överens med någon annan om att arbeta för ett gemensamt mål.
 2. allierad

  allie´rad adj. allierat ORDLED: al-li-er-ad
  Svensk ordbok
 3. alliera sig

  allie´ra sig verb allierade allierat ORDLED: al-li-er-ar SUBST.: allierande, alliering
  Svensk ordbok
 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. Margaret Bourke-White

  Bourke-White, Margaret, 1904–71, amerikansk fotograf.
 6. Anders Dahlström

  Dahlström, Carl Andreas ( Anders), 1806–69, målare och litograf.
 7. Monte Cassino

  Monte Cassino, Montecassino, benediktinernas moderkloster, beläget på ett berg invid Cassino i Mellanitalien.
 8. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 9. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.
 10. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.