1. allusion

  allusion, hänsyftning, anspelning.
 2. allusion

  allusion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: al-lus-ion-en
  Svensk ordbok
 3. citat

  citat, ett mer eller mindre ordagrant återgivande av en formulering eller passus från tidigare skrift eller tal.
 4. stilfigur

  stilfigur är ett speciellt sätt att uttrycka sig som man använder för att öka effekten av det man säger eller skriver.

 5. Stefan Tsanev

  Tsanev, Stefan, född 1936, bulgarisk poet och dramatiker.
 6. Persius

  Persius ( Aulus Persius Flaccus), 34–62 e.Kr., romersk poet.
 7. Christopher J Brennan

  Brennan, Christopher J ohn, 1870–1932, australisk poet.
 8. Shriharsha

  Shriharsha , Śrīharṣa, indisk diktare och vedantafilosof som skrev på sanskrit under andra hälften av 1100-talet.
 9. Joseph Furphy

  Furphy, Joseph, 1843–1912, australisk författare.
 10. Magha

  Magha, Māgha, 600-talet, indisk sanskritförfattare som troligen levde i Gujarat.