1. altklav

    altklav, c-klav placerad på notsystemets mellersta linje, anger att ettstrukna c ligger på denna linje.
  2. c-klav

    c-klav, tecken som i notsystem anger den linje på vilken ettstrukna c ligger.
  3. alt

    alt subst. ~en ~ar ORDLED: alt-en
    Svensk ordbok