1. anrik

  a`nrik adj. ~t ORDLED: an--rik
  Svensk ordbok
 2. anrikat uran

  anrikat uran, uran där halten av den klyvbara isotopen 235U har ökats utöver natururanets 0,72 %.
 3. anrikning

  anrikning, ökning av halten av en viss beståndsdel (t.ex. av ett visst ämne i en blandning), koncentrering. Inom kärntekniken en process där halten av en viss önskad isotop ökas över den i grundämnet naturliga halten.
 4. anrikning

  anrikning innebär att halten (koncentrationen) av ett visst ämne ökar.

 5. anrikning

  anrikning innebär att halten (koncentrationen) av ett visst ämne ökar.

 6. anrikning

  anrikning, ökning av halten av en viss beståndsdel (t.ex. av ett visst ämne i en blandning), koncentrering.
 7. anrikningshorisont

  anrikningshorisont, anrikningsskikt , den del av en markprofil där anrikning av högre upp urlakade ämnen sker.
 8. anrika

  an`rika verb ~de ~t ORDLED: an--rik-ar SUBST.: anrikande, anrikning
  Svensk ordbok
 9. supergen anrikning

  supergen anrikning, kemisk process strax under markytan som ger upphov till förhöjda metallhalter hos en malm eller mineralisering.
 10. magnetisk anrikning

  magnetisk anrikning, detsamma som magnetisk separation.