1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. ANS-plast

  ANS-plast, SAN-plast , en grupp termoplaster, baserade på akrylo nitril och styren.
 3. Grand Anse

  Grand Anse, stad i Grenada; för belägenhet se landskarta Grenada.
 4. Anse la Raye

  Anse la Raye, stad i västra Saint Lucia; för belägenhet se landskarta Saint Lucia.
 5. ans

  ans subst. ~en ORDLED: ans-en
  Svensk ordbok
 6. ansa

  an`sa verb ~de ~t ORDLED: ans-ar SUBST.: ansande, ansning; ans
  Svensk ordbok
 7. anse

  an`se [långt e] verb ansåg ~tt, pres. ~r ORDLED: an--ser
  Svensk ordbok
 8. bankivahöna

  bankivahöna, röd djungelhöna, Gallus gallus, art i fågelfamiljen fälthöns.
 9. åkerbär

  åkerbär, Rubus arcticus, art i familjen rosväxter.
 10. grand danois

  grand danois, tysk hundras inom FCI-grupp 2.