1. ansvarig utgivare

  ansvarig utgivare eller utgivare är den som ansvarar för innehållet i en tidning eller en tidskrift.
 2. medicinskt ansvarig sjuksköterska

  medicinskt ansvarig sjuksköterska, inom ett kommunalt verksamhetsområde, se MAS.
 3. ansvara

  an`svara verb ~de ~t ORDLED: an--svar-ar SUBST.: ansvarande; ansvar
  Svensk ordbok
 4. ansvarig

  an`svarig adj. ~t ORDLED: an--svar-ig
  Svensk ordbok
 5. Karl Hermann Frank

  Frank, Karl Hermann, 1898–1946, sudettysk politiker, parlamentsledamot för det sudettyska partiet i Prag från 1935, partiledaren Konrad Henleins propagandachef.
 6. Cecil Beaton

  Beaton, Sir Cecil, 1904–80, brittisk fotograf, scenograf och kostymtecknare.
 7. Simon Wiesenthal

  Wiesenthal, Simon, 1908–2005, österrikisk författare och ledande kraft i dokumentationen av nazistiska krigsförbrytelser.
 8. maskinist

  maskinist, yrkesbeteckning för person som sköter och ansvarar för en, i regel mer omfattande, maskinanläggning.
 9. universitetsbibliotek

  universitetsbibliotek, bibliotek som ansvarar för forskningens och utbildningens informationsförsörjning vid ett universitet.
 10. utgivare

  utgivare, den person som enligt tryckfrihetsförordningen ansvarar för innehållet i en tidning eller tidskrift och den som enligt yttrandefrihetsgrundlagen ansvarar för innehållet i radio- och TV-program liksom i filmer och videogram.